Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2017 20:28, số lượt xem: 93

Ngồi xuống hỏi từng trạm thời gian
Duyên chỉ vương tơ thấy ngỡ ngàng
Sao mãi đằng đẵng mây gió phủ
Gặp gỡ quá khó trong thời gian

Ngồi xuống hỏi từng trạm nhớ thương
Sao chia sao gánh bước chung đường
Quá mòn mỏi lòng thời gian ngóng
Còn bao lâu nữa gặp gỡ em

08:25 đêm 15.01.2013
còn bao lâu nữa gặp gỡ em