Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:23, số lượt xem: 109

Đêm nay ngồi viết thơ hồng
Ngồi ghi từng nét dòng thơ đượm buồn
Gom bao cơn nhớ lòng thương
Trôi theo cơn lạnh đêm sương đông mù
Cố ngồi viết xuống thành thơ
Ấm êm chẳng thấy thẩn thờ qua đêm
Trăng vàng sương phủ nửa rèm
Ngồi khoe sương quá nửa đêm thêm sầu
Đêm nay ngồi tới bao lâu
Ngập ngừng tâm cảnh buồn sầu bóng ai
Vương trong nỗi nhớ đêm này
Lầu thơ ghi xuống kéo dài qua đêm

09:50 đêm 15.06.2013
xếp lầu thơ đường tình sao dài mãi
thời gian không xong