Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 19:49, số lượt xem: 113

Ngồi buồn lại nhớ em
Sao vẫn nhớ chẳng quên
Cạn ly trà đêm vắng
Bờ môi thầm tên em

Ngồi buồn ngó sương đêm
Mờ ảo bầu trời thanh
Chẳng bóng ai trên đó
Sao vẽ rõ hình em

Ngồi buồn thầm nhớ thương
Ngó bao cảnh bên đường
Nhạt nhoà ánh sương đổ
Hoang vu chẳng bóng em

Ngồi ghi nhật ký đêm
Phơi gió lạnh đêm sương
Ý thơ phủ mây gió
Bao giờ tới lòng em

10:00 đêm 09.07.2013
cạn ly trà thấy buồn, ngồi đặt ý thơ ghi tới ai đêm nay