Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2017 21:07, số lượt xem: 113

Ngồi đây thơ thẩn thuyền tình
Đề thơ theo ánh lung linh sao trời
Thơ đề dừng bước đâu nơi
Đêm nay sao thấy buồn vơi trong lòng
Ngồi đây thơ thẩn ngóng mong
Ngóng ai chẳng biết đêm mong đêm chờ
Ngồi đây nhắm mắt gây mơ
Đêm nay ngồi xuống đề thơ thay lòng

12:05 đêm 05-04-2012
nhớ lại một bóng người trôi qua đêm nay