Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:54, số lượt xem: 131

Ngồi đây lòng thấy sầu đông
Hồn trôi thơ thẩn xuôi vòng trời xa
Đêm nay thiếu ánh trăng tà
Hồn anh sao thấy lượn là bơ vơ
Ngồi đây sương phủ đêm thu
Đêm nay gió thổi vi vu hiên ngoài
Dạt dào tâm cảnh lá rơi
Ngồi phơi sương gió đêm vơi lúc nào

10.00 đêm 30.06.2012
ngồi phơi sương gió đêm vơi lúc nào