Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:00, số lượt xem: 104

Dù xa quá tầm tay
Xa nhau sao biết ngày
Sao trong lòng in mãi
Như phảng phất đâu đây

Dù đã khuất thời gian
Xa nhau thiếu hương nàng
Im lặng khoe sương gió
Ngõ nào nhắn tin sang

09:45 đêm 27.08.2012
ngõ nào cho anh nhắn tin sang