Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2017 11:25, số lượt xem: 174

Một phút chờ một giờ ngóng hỏi vui
bên này ngó bên kia chẳng bóng người
đêm từng giờ từng giây ngồi trông ngóng
từng ngày mong anh ngồi thời gian rồi

Ngóng bên nào cũng giống lòng nhau thôi
nhớ thương xa thì ai cũng buồn rồi
chỉ gặp nhau trên dòng thơ lạnh đó
đêm an ủi cho nhau nỗi buồn vơi

Ngóng bên kia anh ngóng từng ngày trôi
từng giây đến phút sang nhớ nhớ người
biết nói sao sương phủ mịt mù đó
một mình thân anh sống nhớ em ơi

Ngóng bên kia từng ngày gọn giấc mơ
ngó áng mây trời treo treo lững lờ
buồn buồn sầu nhớ em thầm buông tiếng
đường lối xa đêm buồn ngập phủ mơ

08:00 đêm 28.09.2015
ngồi ngó chân trời kia như lòng ngóng ai một người