Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 20:39, số lượt xem: 117

Tô dệt từng đêm dòng thơ thương
Hồn trôi thơ thẩn chốn xa đường
Trăm nhớ nghìn thương đâu sánh nỗi
Hỏi ai chia gánh nỗi đoạn trường

Tô dệt tình thơ càng thêm thương
Lạnh lạnh đêm hoang mấy tuyết sương
Cầu cho mai ngày chung đôi lứa
Lòng thêm cay chua cảnh duyên đường

Tô dệt thời gian những đêm buông
Đề thơ ghi xuống xót thấm sương
Lận đận trà khuya một mình bóng
Đừng cho mai ngày ngóng đôi phương

09:15 đêm 27.11.2013
đêm nay ngồi nhớ bóng ai bên đường đi