15.00
Đăng ngày 09/07/2017 20:53, số lượt xem: 88

Ngón tay nào vẽ hình bóng em
Ngón tay nào viết bài thơ thương
Ngón tay nào chỉ vào duyên số
Ngón tay nào buồn bã từng cơn

Ngón tay nào đếm nhặt lá thu
Ngón tay nào đếm trạm hoang vu
Ngón tay nào chỉ đường lối đó
Ngón tay nào chỉ rõ đường đi

Ngón tay nào lạnh giá đêm khuya
Ngón tay nào lặng lẽ đêm ghi
Ngón tay nào thầm thương thầm ngóng
Ngón tay nào ghi mộng trong thơ

Ngón tay nào viết vẽ bóng em
Ngón tay nào rõ nét cho thương
Ngón tay nào chỉ đường cho ngóng
Ngón tay nào chỉ rõ bóng em

08:50 đêm 27-03-2012
ngồi ngó chỉ tay, thơ thẩn viết bài thơ này