Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 20:27, số lượt xem: 131

Ngồi xuống buồn buồn ngó trời đông
Bóng ai phương xa in trong lòng
Mai đào hoa bông thay đổi lứa
Thời gian yêu nhớ mãi vẫy vùng
Trời đông ngàn dặm cõi xa xăm
Trong cơn mơ xa tiếng gọi thầm
Ánh trăng xỏ xuyên trong nhà ấy
Tuần trăng xoay hoài mãi chẳng cùng
Ngồi đây ghi xuống cõi lòng mong
Giảm vơi cơn nhớ đêm trăng hồng
Phận đời duyên tơ do trời định
Đêm buông một mình ngó trời đông

09:10 đêm 21.11.2013
ngồi ngó khung trời nhớ tới em đêm nay