14.00
Đăng ngày 25/04/2017 12:10, số lượt xem: 133

Đêm qua rồi từng ngày trôi trôi đi
Đếm thời gian bão mưa phủ ngập lề
Đêm đến rồi ngày mai vẫn còn đó
Thêm cơn vắng cơn buồn lạnh bờ mi

Ngày mai còn vẫn còn có bóng em
Sợ mai ngày xa nhau nhạt màu thương
Cầu đôi mình vẫn nhớ vẫn ghi xuống
Gọn thơ tình duyên thơ gọn từng đêm

Ngày mai còn bên nhau cuộc đời yên
Ngày mai còn dạo bước bên cạnh đường
Ngày mai còn ngắm tuần trăng vàng đến
Ngày mai còn chăn gối khỏi buồn đêm

Ngày mai còn lòng anh còn có em
Ngày mai còn đôi mình ngắm trời sương
Ngày mai còn ngồi ngắm chờ sương vẽ
Ngày mai còn miếng thương anh với em

08:00 đêm 07.11.2015
ngày mai vẫn còn miếng thương để tặng nhau