Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 21:44, số lượt xem: 102

Ngày đêm nào cũng mơ
Ánh trăng soi vật vờ
Như báo cho lòng đó
Nhớ bóng em đêm về

Ngày đêm nào cũng mơ
Trao nhau cơn thẫn thờ
Bao mùa vẫn còn vắng
Hồn lang thang trời khuya

Ngày đêm nào cũng mơ
Hồn như trôi lững lờ
Như tìm kiếm ai đó
Cuối trời xa tít mờ

Ngày đêm nào cũng mơ
Thì thào tiếng đợi chờ
Trong lòng đêm đêm đó
Cầu có em trong mơ

09.00 đêm 31.10.2016
đến trong mơ cũng cầu có em từng đêm