Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 19:24, số lượt xem: 145

Nửa vầng trăng đêm khuya
nửa lòng vấn vương thừa
nửa câu trò chuyện ấy
nửa bên này nửa kia

Nửa xuân nửa tết đi
nửa ngày nửa đêm khuya
nửa lòng bao thương nhớ
nửa mơ nửa tỉnh khuya

Nửa thương nửa nhớ về
nửa buồn nửa phân chia
nửa lo nửa nghĩ ấy
nửa thầm nửa gọi khuya

Nửa chờ nửa ngóng xa
nửa trôi qua từng mùa
nửa sầu nửa vơi ấy
nửa lòng nhớ đêm khuya

08:00 đêm 12.02.2015
đêm nay lòng mong lòng ngóng em