Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/05/2019 21:06, số lượt xem: 76

Nửa hồn trôi thẩn thơ
Ánh trăng soi vật vờ
Chia hồn chia bờ bến
Chia yêu chia cả mơ

Nửa hồn trong canh khuya
Trôi mãi về miền xa
Từng đêm như vẫn có
Yêu thương gọn lòng khuya

Nửa hồn trên dòng thơ
Nửa hồn trôi thẫn thờ
Trôi trạm thời gian đã
Thấp thoáng qua mấy mùa

Nửa hồn từng đêm chia
Nửa bên này bên kia
Từng đêm tặng em đó
Đêm về lạnh đôi mi

08.20 đêm 05.01.2017
thơ thẩn sầu nhớ người