Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2018 22:14, số lượt xem: 144

Nửa bước đường đời nửa bão mưa
Nửa bước thơ thẩn thời gian qua
Nửa miền hoang vu ngập đêm vắng
Nửa bước lang thang duyên tình xa
Nửa nỗi buồn vơi nửa đêm khuya
Nửa lòng thương nhớ bao giờ vừa
Nửa cơn mưa dài thời gian ngóng
Nửa lạnh nửa hoang có ai chia
Nửa mùa nửa trôi chậm chậm đi
Nửa bóng ai xa chẳng quay về
Nửa mộng nửa mơ từng cơn ấy
Nửa giông nửa tố phủ mịt mờ
Nửa xây nửa dựng cơn mộng hờ
Nửa thầm nửa gọi phủ trong mơ
Nửa ghi nửa xếp từng trạm xuống
Nửa cõi đêm buông nửa ngóng chờ

09:20 đêm 11.09.2013
nửa ngồi nửa đứng nửa nhớ người đêm nay