Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2017 20:15, số lượt xem: 112

Ngồi đây ghi xuống thành thơ
Nước Lào sanh đẻ bây giờ ra sao
Đã lâu cách trở không chào
Nhiều khi lòng thấy nghẹn ngào bao la
Tiếng chào tiếng nói vẫn nghe
Món ăn mùi vị đong đưa đêm ngày
Đã xa mấy chục năm rồi
Đêm nay vẫn nhớ núi đồi xanh tươi
Rừng cây cành lá nhớ ơi
Nhiều đêm vọng tiếng gọi mời về thăm
Người về thăm viếng bao lần
Bạn xưa người cũ như gần như xa
Nhớ từng đường ngõ lối đi
Mong một mai đó sẽ về viếng thăm

10:10 đêm 05.09.2012
mong một mai đó sẽ về viếng thăm