Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2020 10:30, số lượt xem: 40

Tiếng than thở thay lòng
Chẳng rõ tiếng đêm trong
Thì thào trên môi đó
Như có gì đợi mong

Tiếng than thở thay lòng
Bóng ai bên trời trong
Xa nhau sao em hiểu
Bao điều trong lòng anh

Tiếng thở than thay lòng
Rồi lại tới mùa đông
Ngó tuyết sương giăng phủ
Như lòng thêm tiếc mong

Tiếng thở than thay lòng
Thương yêu một cõi mong
Thương bao nhiêu cho đủ
Để anh nói với lòng

08.00 đêm 19.05.2017
thì thào trên môi nhớ em đêm nay