Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 19:57, số lượt xem: 135

Nét hình nét bóng ai trao
nét vương nét nhớ in vào bến mơ
nét ai in mãi cho chờ
nét xa nét cách thẫn thơ từng đêm
nét ngồi tiễn trăng xế rèm
nét thương thì vẫn từng đêm vơi sầu
nét nhớ tìm kiếm em đâu
nét bão mưa đổ lo âu từng ngày
nét buồn thơ thẩn đêm gầy
nét cách nét trở thương rầy tặng nhau
nét yêu thì vẫn một màu
nét mong nét ngóng bao lâu vẫn chờ
nét thơ ghi xuống dòng khuya
nét dòng thơ lạnh đậm đìa buồn say
nét yêu nét nhớ đêm ngày
nét em thì vẫn đâu đây cách bờ

09:00 đêm 28.02.2015
cầu trời mây sương vẽ bóng em cho
rõ nét để khỏi thầm tên gọi