Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2017 10:21, số lượt xem: 88

Nét chữ nào thời gian trôi thẩn thơ
Nét chữ nào buồn sầu cảnh vật vờ
Nét chữ nào lang thang không dòng ấy
Nét lòng nào buồn bã từng đêm khuya

Nét thơ nào thẳng dòng thơ thẩn đi
Những bão mưa cơn buồn phủ mịt mờ
Sao cho thẳng từng dòng thơ ghi xuống
Mà lòng người ẩm ướt cả thời gian

Nét chữ ghi thẳng dòng tới bến thương
Giờ có em mới biết ngõ nghẻo đường
Thơ có dòng thẳng dòng đêm khuya ấy
Từng dòng thơ thẳng dòng cuối trời phương

Nét chữ in từng nét lời yêu em
Dù xa nhau từng đêm vết chữ in
Anh cố xếp cho xong lầu thơ đó
Gọn duyên thơ trong lòng để tặng em

10:00 đêm 08.12.2015
bôi bẩn trên trang giấy trắng đêm nay