Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 21:34, số lượt xem: 128

Ngóng ngày nào em về gặp lại nhau
Bến thương xa lòng nhớ bao mùa sầu
Vẫn còn xa mãi xa cho lòng nhớ
Vẫn còn thấy trong mơ cạnh bên nhau

Ngóng ngày nào lòng nhớ biết tìm đâu
Đã bao mùa trôi trong cõi thương sầu
Vẫn dạt dào như lá mùa thu rụng
Vẫn còn bóng trong lòng lúc xa nhau

Ngóng ngày nào sao lòng mình hiểu nhau
Để thời gian trôi mãi lặng lẽ sầu
Để gió thu thổi xa tàu lá đó
Để cho đêm thu về nhớ tới nhau

Ngóng ngày nào đôi mình gần bên nhau
Đừng cho xa cách trở bao năm sầu
Nếu trong lòng còn cầu thương nhau đó
Đừng như mong thu này đến thu sau

11:00 đêm 28.05.2014
ngồi mong em như thu này đến thu sau