Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/05/2019 21:03, số lượt xem: 75

Dạt dào ẩm ướt năm qua
Đầu năm ngồi xuống đong đưa nhớ người
Năm nay ngồi xuống xin trời
Đừng như năm ngoái đôi đời đôi xa
Đừng cho trời đổ cơn mưa
Đừng cho ngày vắng đêm thừa ngóng nhau
Đường đời đã mấy năm sầu
Cầu xin đừng có mưa ngâu năm này
Xin cho duyên số đường may
Xin cho ngày tháng đêm ngày gần nhau
Xin cho giữ vẹn một màu
Đã mấy năm đã buồn sầu giá tim
Đêm nào lòng cũng chẳng yên
Đêm nào lòng cũng đảo điên nhớ nàng
Cầu cho năm mới mai sang
Cầu cho xuân đến mang nàng cho anh

09.00 giờ đêm 04.01 2017
lòng thơ thẩn đêm nay mong cho có nhau