Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 20:43, số lượt xem: 116

Hỏi ai cho vẽ cho thương
Biết đâu duyên nợ đêm sương đông mù
Tâm hồn tâm cảnh nhạt khu
Thuyền tình lạnh lẽo hoang vu nhớ người 
Ngồi đây đếm hạt sương rơi
Dấu vết bóng đã xa xôi theo mùa
Đếm từng hạt nắng chiều thưa
Sợ nắng chiều đã xoá mờ bóng em

08:10 đêm 13.06.2012
trong lòng như thấy nhạt mờ mỏi mệt đêm nay