Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 22:48, số lượt xem: 101

Một tiếng lòng gọi trạm thời gian
Một lời thương yêu khi vắng nàng
Một bóng hình nhân nào đâu đó
Bên cạnh đâu có hay bên đàng

Một tiếng tìm đổ gọi thầm tên
Một tiếng thở dài nhớ tới em
Một khúc đoạn đời bơ vơ đó
Đêm tiếng thở dài dài qua đêm

08.45 đêm 19.06.2016
ngồi nghe tiếng thở dài đêm nay