Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2018 20:52, số lượt xem: 104

Một tẹo gió một tẹo im
Một tẹo đêm một tẹo buồn
Một tẹo ngồi một tẹo ngóng
Một tẹo mong một tẹo thương

Một tẹo mưa một tẹo đêm
Một tẹo ẩm một tẹo thềm
Một tẹo sầu một tẹo vắng
Một tẹo bóng một tẹo cưng

Một tẹo mây một tẹo sương
Một tẹo chờ một tẹo tin
Một tẹo xa một tẹo bến
Một tẹo quý một tẹo đêm

Một tẹo dáng một tẹo hình
Một tẹo ngắm một tẹo em
Một tẹo thầm một tẹo gọi
Một tẹo gần một tẹo xin

08.00 đêm 30.08.2016
gom một tẹo lòng cho nhau