Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2017 09:53, số lượt xem: 102

Một tên em anh giữ chẳng nhạt mờ
Đã phơi nắng phơi gió trải bao mùa
Anh vẫn còn giữ mãi bao mùa nắng
Ở bên anh cho gọn gọn cõi chờ

Một tên em trôi nổi phủ bão mưa
Trong lòng anh cưng quý vẫn đọi chờ
Đừng để đoá hoa mơ nhạt màu đó
Anh vẫn yêu vẫn thương thời gian qua

Một tên em đã ghi xuống dòng thơ
Từng đêm sang dạo bước thở dài chờ
Đếm từng phút từng giờ từng đêm ấy
Hồn trôi dạt về miền xa đêm chờ

Một tên em anh giữ gọn giấc mơ
Để trong lòng anh biết một người chờ
Gom trong lòng yêu thương từng đêm ấy
Anh sẽ giữ tên em tận cõi mù

08:00 đêm 21.04.2016
một tên anh chờ đã mấy năm qua