Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2017 22:47, số lượt xem: 102

Muốn tỏ cùng ai mùa xuân này
Sầu riêng trong lòng hỏi ai hay
Lại một xuân buồn đang tới nữa
Ngồi ngó hoa xuân thấy nghẹn lời
Thấp thoáng bóng xuân tận chân trời
Bên cạnh tết này chẳng có ai
Dù xuân có đến theo mùa đó
Lòng anh sao có câu gọi mời
Ngồi ngó trời xanh mây trắng trôi
Lấp lánh ánh sao đứng khắp trời
Đưa mùi hoang thưa trong đêm vắng
Thêm một xuân nữa lòng chẳng vui
Một mình một thân sao gọi mời
Xuân đến xuân đi ngồi chúc thôi
Chúc xuân vui tươi khắp phố ngả
Ngồi cạn chén trà một mình thôi

09:30 đêm 25.01.2014
xuân này tri kỉ ai, xuân đến rồi đi