Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 20:52, số lượt xem: 86

Cuối trời có một bóng tiên
Đêm nào anh cũng than phiền chờ trông
Cầu cho im lặng trời trong
Để tiên hiện bóng đêm thanh ngắm nàng
Tiên ở xa cách bên đàng
Nâu nâu hình dáng mịn màng đẹp xinh
Bầy tiên trắng trắng xinh xinh
Chỉ có một bóng một mình tiên nâu
Anh chờ anh ngóng đã lâu
Mây mùa sương đổ phai màu trời thanh
Lòng lo sợ phủ bóng tiên
Đêm ngồi chỉ biết than phiền trong tâm

08.30 đêm 15.10.2016
thơ thẩn ngó bên trời với giấc mơ