15.00
Đăng ngày 23/06/2017 22:24, số lượt xem: 103

Ngóng ai hay ngóng xuân về
Bóng ai bỏ lại đường đi vắng người
Giờ bóng phảng phất đâu nơi
Chẳng còn dấu vết sao mời gặp nhau
Bên đường vắng bóng đã lâu
Gửi lời theo gió đêm sầu trôi đi
Bao mùa chẳng thấy tin về
Xa nhau lặng lặng mấy mùa chẳng hay
Xuân sang lòng thấy thương rầy
Trong lòng thì phủ gió mây sáng chiều
Một mình thơ thẩn đìu hiu
Nỗi lòng thương nhớ bao nhiêu ai đền
Xa nhau đêm vắng thêm buồn
Một hình một bóng luôn luôn mong chờ

10:00 đêm 14.01.2014
xuân sang lòng lại nhớ một bóng người đã lâu