Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2019 21:16, số lượt xem: 80

Bên trời xa anh có
Một bóng người anh thương
Nhìều đêm buồn không ngủ
Lòng nghe tiếng gọi tên

Bên trời xa vẫn có
Một hình bóng đó em
Đêm nào anh cũng khấn
Nến hương lòng cầu xin

Bên góc trời nơi đó
Trời đừng đổ sương đêm
Để đêm anh ngồi ngó
Được thấy rõ bóng em

Bên góc biển phương đó
Cầu cho có đường duyên
Đêm nào anh cũng ngóng
Trong lòng một bóng em

11.00 giờ đêm 15.12.2016
ngồi nhắm mắt gây mơ nhớ em