Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 18:26, số lượt xem: 114

Ngồi đây viết mấy dòng thơ
Hồn trôi thơ thẩn vật vờ cảnh khuya
Ngồi đây ngóng bóng ai xa
Hiên ngoài vắng lặng đường đi không người
Ngồi đây ngắm phiến mây trời
Gửi mây gửi gió đôi lời trao nhau
Ngồi đây đốt nén linh sầu
Nghe tiếng lòng gọi đêm thâu nhớ nàng
Ngồi đây đếm mấy mùa sang
Ghi dòng thơ lạnh chợt choàng cơn mơ
Ngồi đây dệt mộng gieo tơ
Ngồi đưa ngồi tiễn trăng đi mỗi tuần

09:00 đêm 31.10.2013
ngồi thơ thẩn với nhật ký thơ đêm nay