Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/09/2016 18:07, số lượt xem: 157

Ngó thấy chân trời gợn nguồn cơn
bão mưa đêm nay sắp buông màn
cây cành xào xạc theo cơn gió
đưa cơn ẩm ướt lạnh giá buồn

Mỗi khi bão mưa gợn nguồn cơn
âm thầm lạnh giá dài cõi đêm
buồn ngó hạt mưa đêm buông vắng
gối lạnh chăn buồn ai hiểu thêm

Mỗi khi đêm về không đổ mưa
ngó qua cửa sổ ngắm trời khuya
chẳng có đêm nào trời vẽ bóng
để cho anh ngóng lòng đổ mưa

Mỗi khi đêm về như nhớ ai
cầu cho trời vẽ một bóng người
dù ở xa nhau cho rõ bóng
đêm về từng đêm lạnh lùng thương

08:00 đêm 19.12.2014
đêm nay trong lòng nhớ tới em