Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2019 19:53, số lượt xem: 87

Mây đen gió cuốn mịt mù trời
Nhớ bóng em xa lòng chẳng vui
Mãi tít xa xa bên trời đó
Ngập lời cưng quý trong đêm dài
Sương thu đã rơi ngập bầu trời
Một mình sinh sống hỏi sao vui
Ngàn nỗi bâng khuâng khi xa đó
Chìm trong lời hứa hứa từng ngày

09.00 đêm 03.03.2017
ngồi nhớ lời hứa hẹn từ ban đầu đến ngày nay