Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2018 21:36, số lượt xem: 93

Mảnh trời xa phương ấy
In vết hình bóng ai
Đêm nay chắc còn đó
Lén gọi thầm tên hoài

Mảnh trời xa nào đó
Như in giấu hình ai
Cầu cho tươi sắc bóng
Để xinh nữ đẹp hoài

Mảnh trời xa đâu đó
Nhắc nhủ lòng từng đêm
Vấn vương từng cơn nhớ
Từng giấc ngủ chẳng yên

Mảnh trời xa anh ngóng
Trong lòng có bóng em
Thầm gọi tên đêm vắng
Gom vào miền nhớ thương

07:50 đêm 27.08.2013
như thương nhớ một mảnh trời