Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 20:52, số lượt xem: 84

Đứng ngó làn mây che đầu núi
Chợt nhớ bóng ai chốn xa xôi
Ánh sương đã toả chân trời đó
Đêm đông đã tới chẳng ai mời

Đứng ngó bóng mây trôi cuối trời
Buồn vơi một bóng hỏi ai vui
Lạnh lạnh mùi sương chìều hoang đến
Bóng em vẫn xa biết sao mời

Đứng ngó ánh sương phủ chiều rơi
Cạn chén trà hoang đứng lại ngồi
Bờ môi bối rối thầm tên gọi
Mượn ai đêm nay một tiếng cườì

06:15 chiều 26.06.2013
thời gian vơi sầu này không biết
trò chuyện ai, ngồi xuống ghi thơ một mình