Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:35, số lượt xem: 91

Xa nhau mấy mùa lá rụng trôi
Xa nhau đã lâu sao nhớ hoài
Gió chen khe cửa lạnh lẽo vắng
Trong lòng thêm lạnh hỏi ai hay

Mấy mùa lá rụng thơ thẩn trôi
Mang mang trong lòng hình bóng ai
Mờ mờ theo sương chiều hôm vắng
Nhạt nhạt theo nắng chiều đông rơi

Lưa thưa cánh mộng đêm buông rồi
Thơ thẩn trong nhà một mình vơi
Ghi xuống lầu thơ lành lạnh ấy
Như báo bóng em đã xa rồi

09:30 đêm 20.06.2013
đêm buông lòng lại nhớ người
ai gỡ nỗi lòng này