Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2017 22:08, số lượt xem: 143

Từng giờ từng phút trôi
Đếm bao cảnh đứng ngồi
Ngập trên dòng thơ đó
Thời gian đầy nội trôi

Đếm từng tuần trăng trôi
Sao ghi xuống đủ lời
Bão mưa mấy năm đổ
Chẳng ngớt hạt rỏ rơi

Ngồi chợt nhớ bên trời
Lạnh lùng lòng chẳng vui
In giấu một mình bóng
Trông ngóng mấy mùa rồi

Tim đêm đổ nhớ ơi
Lòng anh có một người
Cầu bên nhau đôi bóng
Đừng để mãi xa xôi

08:00 đêm 13.05.2016
tiếng tim tiếng lòng đêm đổ nhớ ai xa