Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2017 20:09, số lượt xem: 108

Chiều nay mây lượn chân trời
Phe phẩy cơn gió chiều vơi đêm về
Thủ Đức gợn cảnh tình khuya
Áng mây thơ thẩn đong đưa bóng người
Trao nhau tiếng gọi lời mời
Thì thào trong dạ đôi lời nhớ nhau
Vấn vương bão gió đêm sầu
Cách hồn xa bóng bao lâu ngóng chờ

10.00 đêm 06.01.2013
ngó áng mấy trôi tận cuối trời