Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2019 21:11, số lượt xem: 76

Mây gió mịt mù trời
Một mình chẳng thấy vui
Bóng ai sương mây phủ
Lòng anh nhớ chẳng nguôi

Mây gió phủ khắp trời
Phủ cả lòng đêm vơi
Mịt mù đua nhau đổ
Sao ngó thấy bóng người

Mây gió phủ khắp nơi
Để anh một mình ngồi
Qua đêm mình canh vắng
Thì thầm mình nghe thôi

Mây gió sợ phủ người
Một hình bóng bên trời
Cầu cho vẫn còn đó
Anh yêu có một người

10.00 giờ đêm 13.12.2016
bão tố trong lòng nhớ nàng đêm nay