15.00
Đăng ngày 17/05/2017 20:35, số lượt xem: 191

Ngày nào gần bên em
Bên gối giấc mơ chung
Giờ vẫn xa nhau đó
Cách trở xa ngàn trùng

Ngày nào gần bên em
Khỏi thầm nhớ thầm thương
Đôi bên đêm vẫn lạnh
Ngó gối chăn buồn thêm

Ngày nào gần bên em
Khỏi thầm gọi thầm tên
Khỏi ghi dòng thơ lạnh
Khỏi cầu mơ có em

Ngày nào gần bên em
Đêm về gọn lòng thương
Bên nhau chung gối mộng
Má kề cạnh nhau đêm

09:00 đêm 31.03.2016
bao giờ mình có nhau bên để khỏi sầu