Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 20:21, số lượt xem: 86

Lo sao mình sống một thân
Lo sao biển rộng nối bờ gần nhau
Lo sao đừng có phai màu
Lo sao đừng có trao nhau mộng hờ
Lo sao cho gọn lòng chờ
Lo sao cho đủ giấc mơ đêm về
Lo sao cho gọn đường đi
Lo sao đường ngõ đường về có nhau
Lo sao cách trở đã lâu
Lo sao lời hứa gọn màu mai sang
Lo sao một bóng bên đàng
Lo sao đừng có sang ngang phai mờ
Lo sao cho gọn dòng thơ
Lo sao cho gọn lời chờ mình đôi
Lo sao cho có tiếng cười
Lo sao cho bên người từng đêm

10.00 giờ đêm 07.10.2016
lo sao cho ngày được gọn duyên tình người mình thương