Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 22:11, số lượt xem: 89

Le te hạt mưa chiều hôm nay
Nụ mầm đón xuân đã mọc đầy
Hạt ngắn hạt dài mưa xuân đó
Cành cây cỏ lá đón mưa cười

Lất phất từng hạt đổ rụng rơi
Lác đác tiếng mưa qua đêm dài
Có ai bên anh ngồi đêm đó
Phơi phủ hạt mưa tới sáng ngày

Lạnh vắng đêm sầu với hạt mưa
Xin đừng trao nhau cơn mộng hờ
Nhiều đêm thơ thẩn sầu không ngủ
Ngấp phủ lòng thương trong đêm mờ

Ngồi ngó qua đêm hạt mưa rơi
Lòng như nhớ ai nhớ một người
Hạt mỏng hạt dài đua nhau đổ
Trà trộn tiếng mưa tiếng gọi người

10.30 giờ đêm 03.10.2016
lất phất hạt mưa hiên ngoài làm
cho lòng nhớ tới người