Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:05, số lượt xem: 125

Đêm nay tiếng gió ầm
Lạnh lạnh buồn trong tâm
Ngồi ngó hiên ngoài vắng
Thì thào tiếng thầm tên

Đêm nay nhớ tới em
Dạt dào mùi thương đêm
Lạnh lùng đêm hoang ấy
Lòng thấy nhớ chẳng quên

Đêm nay gió đưa tin
Lặng lẽ ngó bên thềm
Miền yêu thuơng đâu đó
Phảng phất trong mơ in

Đêm nay lòng chẳng yên
Buồn vơi ai chia đền
Ngồi ghi dòng thơ lạnh
Mỏng manh lời thầm tên

08:45 đêm 14.12.2013
vơi vơi sầu ngồi ghi thơ đêm nay