Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 13:38, số lượt xem: 100

Thương một lời từng đêm tặng cho nhau
gom từng lời lời hứa chẳng phai màu
như dạm ngõ mùa xuân từng năm đến
xa nhau bờ nhau bến đã bao lâu

Gom lời thương đừng cho gây nỗi sầu
để từng đêm trò chuyện mình bên nhau
ghi dòng thơ thay lòng từng đêm xuống
đừng như sương rơi xuống rồi phai màu

Nhớ trong lòng đừng quên lúc xa nhau
đã gồng gánh bên nhau thời gian sầu
vẫn còn in từng nét trên thơ ấy
từng đêm về lòng thấy nhớ nhớ nhau

Tặng cho lòng một bóng hình dáng em
duyên tình xa lòng thấy như thương thêm
dù có xa xa nhau nơi phương ấy
trên dòng thơ ghi mãi lời nhớ em

09:30 đêm 04.05.2015
ngồi nhớ tới lời trò chuyện nhau