Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2017 20:20, số lượt xem: 165

Nhớ ngày ngoại ra đi bỏ lên trời
Sinh dưỡng nuôi con cháu cả cuộc đời
Rồi đến ngày ngoại về suối vàng đó
Một mình ngoại thơ thẩn chốn xa xôi

Lòng con cháu cảm thấy tiếc chẳng vui
In trong lòng con cháu cả cuộc đời
Dù ngoại đi đừng quên về thăm viếng
Để con cháu được gọn lòng nể thương

Từ ngày nay ngoại xa cách nẻo đường
Con cháu đây không biết đường viếng thăm
Ngoại đừng quên nhớ về về thăm viếng
Lòng con cháu vẫn mến nể trọng thương

Ngày hôm nay bóng ngoại khuất nẻo đường
Chỉ còn bóng trên hình trọng nể thương
Nhang thơm hoa nến nhang kính lòng khấn
Lòng con cháu trọng nể cả đời thương

10:00 đêm 15.02.2016
tặng em Mộng Thơ
ngày ông ngoại ra đi