15.00
Đăng ngày 26/04/2017 12:41, số lượt xem: 111

Mấy năm quen anh nhớ lời nói đầu
Dù mình quen thời gian đã bao lâu
Anh vẫn in lời hứa hẹn hò ấy
Đến ngày nay vẫn nhớ in lòng sâu

Hai năm rồi mình vẫn trò chuyện nhau
Mình vẫn lo vẫn chia lúc thương đau
Lòng vẫn thương vẫn tiếc cho nhau ấy
Tháng đêm ngày mình chờ chờ ngóng nhau

Lời nào hứa vẫn gọn trong lòng sầu
Dù có xa có cách vẫn một màu
Đã bao lâu anh bòn anh gom lại
Để một ngày anh đền khi bên nhau

Cầu cho duyên đôi mình tới ngày mai
Đừng để lời yêu thương đó nhạt phai
Dù bão mưa phủ ngập từng ngày đó
Anh vẫn chờ vẫn ngóng đến ngày mai

09:00 đêm 19.11.2015
nhớ lời trò chuyện yêu thương nhau
ngồi nhớ thêm buồn