Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2017 21:16, số lượt xem: 92

Hồn trôi lặng lẽ trời xa
Hỏi mây hỏi gió sơn hà đâu nơi
Đông này sương đổ ngập trời 
Lòng người chẳng thấy vui tươi chút nào
Xa thân hồn lạnh biết bao 
Thời gian xa cách biết sao nhớ người 
Xa tim xa bóng lâu rồi
Xa đường xa ngõ lối nào tìm nhau

08.00 đêm 20.06.2012
xa đường xa ngõ lối nào tìm nhau