Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 19:10, số lượt xem: 154

Lặng im mà nghe tiếng gió đưa
Chen qua khe cửa lạnh đêm thừa
Như tiếng gọi ai trôi theo gió
Như tiếng than thở phủ bão mưa

Lặng im mà nghe tiếng lòng khuya
Gửi gió trôi đi chẳng quay về
Lời thầm lời thương bao giờ đủ
Nghẹn ngùng đêm khuya hỏi ai chia

Lặng im mà nghe tiếng lòng than
Giông tố thời gian vẫn nhớ nàng
Canh dài mang mang tiếng tim đổ
Lang thang tình thơ hình dáng nàng

08:30 đêm 12.11.2013
ngồi âm thầm lặng nghe tiếng gió
và ghi bài thơ này đêm nay