15.00
Đăng ngày 23/06/2017 23:43, số lượt xem: 163

Ngọn gió đêm khuya nhẹ nhẹ đưa
Đưa cả mùi xuân hoa lá về
Lọt qua khe cửa đêm thanh vắng
Xuân này vắng lặng một mình khuya

Ngồi xuống ghi thơ đón giao thừa
Cho gọn canh dài ngày tết qua
Bốn mùa chào đi giờ đã đến
Đường khuya bến vắng gió sầu đưa

Giao thừa đêm nay ngồi đề thơ
Lất phất mùi nhang đón giao thừa
Chen qua khe cửa gió xuân đó
Gợn lòng thương nhớ bao mùa qua

Cạn từng ly trà một mình khuya
Chẳng có bóng ai đêm giao thừa
Ngày mai Giáp Ngọ vui chào đến
Giao thừa đêm nay lạnh lòng khuya

10:30 đêm 12.02.2014
bài thơ này đặt ý đêm giao thừa
và viết xong đêm 12.02.2014