Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 22:46, số lượt xem: 137

Lại thêm một đêm ngồi đến khuya
Lại thêm một chuyện đêm đưa về
Lại thêm cơn mơ nào cũng có
Lại thêm giấc mơ lạnh bờ mi

Lại thêm một đoạn trằn trọc khuya
Lại thêm trà nhạt cạn từng ly
Lại thêm một ly trà không chủ
Lại thêm cơn nhớ lạnh đêm khuya

10.00 đêm 18.06.2016
lại thêm một cơn nhớ ai