Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2017 20:37, số lượt xem: 98

Sao nối bờ bến bên trời kia
Sông suối núi biển phân cách chia
Khỏi chờ đò ngang qua bên đó
Khỏi gửi lòng nhớ từng đêm khuya

Sao lấp biển đông cho gần bước
Hay vá bầu trời gọn ước mong
Trao nhau đôi lời đêm khuya đó
Vẫn ngập trong lòng mãi nhớ thương

09:45 đêm 16.09.2012
sao lấp biển để tới em bên kia